terug

de Meent 14 Langhuisboerderij

de Meent 14 Langhuisboerderij

Omvang bescherming:

De bescherming betreft de gehele boerderij met bakhuis-zomerhuis. 

Stedenbouwkundige omschrijving: 

Het boerenerf is aan de westzijde van de straat gelegen, zeer markant in de haakse bocht van de weg aan de voormalige Woudenbergse Meent. Het erf maakt deel uit van de vrijstaande, veelal agrarische bebouwing in dit gebied en heeft aan de voorzijde een weiland en ter linkerzijde en rechterzijde van het erf een toegangspad. 

Cultuurhistorische omschrijving:

De Meent was oorspronkelijk een gemeenschappelijk weiland ten westen van Woudenberg. De huidige weg met de naam de Meent loopt dwars over de Woudenbergse Meent en buigt bij boerderij "'t Meentje" af richting het noorden.

In 1696 werd dit erf "de Erfgen in het Meent" genoemd en ook oudere bronnen, die tot de vijftiende eeuw teruggaan, maken reeds melding van een boerderij ter plaatse. Lange tijd behoorde ze tot de landgoederen van de familie Van Asch van Wijk en later tot de familie De Beaufort. Momenteel valt de boerderij binnen de eigendommen van het Landgoed Den Treek-Henschoten B.V. en is verpacht.

De datering van boerderij "'t Meentje" is niet geheel duidelijk. Van oorsprong zou deze vroeg-negentiende eeuws of nog ouder zijn, hetgeen de bouwmassa ook doet vermoeden (laag en breed). De rood-gele detaillering van het metselwerk in neo-renaissancistische trant lijkt echter te dateren uit de periode rond 1910. Mogelijk heeft in deze periode een grote verbouwing plaats gevonden. In de rechter zijgevel loopt een rechte bouwnaad langs de gele blokpilasters, hetgeen op een gehele vernieuwing van de voorgevel kan wijzen. De voorgevel had aanvankelijk in het midden een deur, maar die is bij een verbouwing in 1991 vervangen door een venster. Van het bakhuis is het bouwjaar 1914 bekend.

 

Info ReactiesLees verder Streetview