terug

Laagerfseweg 41 Zaalkerk

Laagerfseweg 41 Zaalkerk

Omvang bescherming:

De bescherming betreft het gehele oorspronkelijke gebouw. De uitbouw met plat dak valt buiten de bescherming.

 Stedenbouwkundige omschrijving:

Direct aan de Laagerfseweg haaks op de straat gelegen zaalkerk, onderdeel uitmakend van gemengd woon-werkgebied ten zuiden van het industriegebied Parallelweg.Voorheen behorend tot het buitengebeid van de gemeente. Links is een weiland en rechts een parkeerplaats. Het gebouw is omgeven door eenvoudig hekwerk en betontegelbestrating.

 Cultuurhistorische omschrijving:

In 1907 werd de "Christelijke Jongelingsvereeniging" opgericht. De leden van de vereniging waren boerenknechten uit het buitengebied. Aanvankelijk werden haar bijeenkomsten gehouden op boerderij "Strubbelenberg" van de familie Donkelaar, maar in 1920-1921 werd een lening verstrekt voor de oprichting van een eigen gebouw, genaamd "Rumelaar". Om de lening te kunnen aflossen werd door dertien leden van de vereniging een stichting opgericht.  Het pand is nu eigendom van de "Stichting Vergaderlokaal Rumelaar", een  zelfstandige stichting met een eigen bestuur. In de "Rumelaar" worden vergaderingen gehouden en één maal per veertien dagen een doordeweekse kerkdienst.

 

Info ReactiesLees verder Streetview