terug

Maarsbergseweg 61 Boerderij

Maarsbergseweg 61 Boerderij
route

Omvang bescherming:

De bescherming betreft het gehele beschreven pand.

Stedenbouwkundige omschrijving:

De boerderij ligt aan de oostzijde van de Maarsebergseweg en is circa een meter boven maaiveld gelegen. De nok van het voorhuis is haaks op de weg gelegen en die van het achterhuis staat evenwijdig aan de weg. De boerderij is van de weg gescheiden door een smalle, ommuurde voortuin en een ventweg en maakt deel uit van de vrijstaande, veelal agrarische bebouwing aan de Maarsbergseweg. 

Cultuurhistorische omschrijving:

Uit vermoedelijk het derde kwart van de negentiende eeuw daterende boerderij van een voor Woudenberg uniek bouwtype. Het voorhuis en achterhuis liggen niet onder één dak maar zijn loodrecht op elkaar geplaatst. Er is hier echter geen sprake van een traditionele dwarshuisboerderij aangezien daarbij de plaatsing van voor- en achterhuis precies andersom is. De bouwstijl van het voorhuis doet sterk aan landgoedarchitectuur uit deze periode denken en draagt zowel elementen van neoclassicisme als chaletstijl in zich.

 

Info ReactiesLees verder Streetview