terug

Maarsbergseweg 67 Dwarsboerderij

Maarsbergseweg 67 Dwarsboerderij
route

Omvang bescherming:

De bescherming betreft de gehele boerderij uitgezonderd de aanbouw ter rechterzijde.

Stedenbouwkundige omschrijving:

De dwarshuisboerderij ligt aan de oostzijde van de Maarsbergseweg met de nok van het voorhuis evenwijdig aan de weg, daarvan gescheiden door een smalle border met lage tuinmuur en een ventweg. Deel uitmakend van de vrijstaande, veelal agrarische bebouwing aan de Maarsbergseweg en gelegen tegenover het voormalige tolhuis Maarsbergseweg 90.

Cultuurhistorische omschrijving:

Uit 1877 daterende dwarshuisboerderij, genaamd Irene hoeve, met een voor deze bouwperiode typerende bouwmassa, gevelindeling en detaillering in de vorm gepleisterde wenkbrauwen. Het pand heette aanvankelijk "Gerritjes Hoeve", maar toen prinses Irene werd geboren (1939) is het naar haar vernoemd. Het feit dat zowel in voor- als achtergevel het jaartal 1877 is aangebracht en toepassing van dezelfde materialen en detaillering in het pand is toegepast maakt het waarschijnlijk dat we hier met één bouwperiode te maken hebben.

Het bouwtype dwarshuisboerderij deed in deze periode opgang in verband met de vergrote melkproductie en bevatte meestal een grote kaaskelder. Ook het wooncomfort nam toe door de verbreding van het voorhuis.

 

Info ReactiesLees verder Streetview