terug

Schoolstraat 2 Voormalige school

Schoolstraat 2 Voormalige school

Omvang bescherming:

De bescherming betreft de oorspronkelijke bouwmassa met de gemetselde topgevel naar de Schoolstraat toe en de lage uitbouw naar de Geeresteinselaan toe (die echter verhoogd is en van een plat dak is voorzien) en de uitbouw onder lessenaarsdak links en twee leilinden voor de straatgevel aan de Schoolstraat. 

Stedenbouwkundige omschrijving:

Het pand bevindt zich in de rooilijn van de Schoolstraat op de hoek met de Geeresteinselaan. Deze straat heette vroeger Achterstraat. Ze vormt de verbinding tussen de Geersteinselaan en de Schoutenstraat. Nadat in 1875 hier de  onderhavige school werd gevestigd is de straat van naam gewijzigd in Schoolstraat. Op de stoep voor de kopse gevel langs de Schoolstraat bevinden zich twee leilinden.

 Cultuurhistorische omschrijving:

In 1875 kocht de Hervormde Gemeente een nog onbebouwd perceel aan de Achterstraat van de weduwe Cornelia Versteeg- Van Manen. Hier bouwde zij een school voor 180 kinderen. Het was een standaard dorpsschool, een zogenaamde portiekschool, dat wil zeggen twee leslokalen met een verbindingsgang aan de voorzijde en een uitgebouwde portiek als entree. De school werd in 1907 en 1941 uitgebreid. Eind jaren vijftig verhuisde de school naar de Prins Hendrikstraat en werd het gebouw gebruikt voor sociaal-culterele doeleinden met muziek en sportlokalen. In 1981 is het pand verder uitgebreid. Anno2003 is in het oudste gedeelte van de voormalige school Tafeltennisvereniging Smash Woudenberg gevestigd

 

(gemeentelijke monumentenlijst Woudenberg, Schoolstraat 2, blad 2)

Info ReactiesLees verder Streetview