terug

Spoorlaan 4 Woning en berging

Spoorlaan 4 Woning en berging
route

Omvang bescherming:

De bescherming betreft de gehele woning en loods. 

Stedenbouwkundige omschrijving:

De woning en loods staan aan op een bedrijfsterrein aan de oostzijde van de Spoorlaan. De Spoorlaan loopt vanaf de Stationsweg, vlak voor de rotonde bij de Parallelweg, in noordelijke richting. Het spoor liep voorheen aan de oostzijde van de gebouwen, tussen de Spoorlaan en de Parallelweg in, waar nu een opslagplaats is voor oude spoorwegmaterialen. Bij de bouw lag het stationsterrein geheel in het buitengebied van Woudenberg, maar is tegenwoordig opgenomen in een industriegebied dat hier na de aanleg van het spoor is gegroeid. 

Cultuurhistorische omschrijving:

De woning van de haltechef en de loods annex toiletgebouw, nu respectievelijk in gebruik als woonhuis en opslagruimte-garage, maakten deel uit van het stationscomplex Woudenberg-Scherpenzeel aan de spoorlijn Amersfoort-Kestern-Keulen. De spoorlijn werd opgericht in 1886 door de Stichting van de Maatschappij voor exploitatie van Staatsspoorwegen, kortweg SS. Op 17 februari 1886 werd de spoorlijn feestelijk geopend. De woning van de haltechef en loods zijn ontworpen door architect M.A. van Wadenoyen, evenals het van 1883 tot 1886 in dezelfde stijl gebouwde en in 1957 afgebroken station. De aannemer was J.V. Vos Sr. Uit Almelo. De exploitatie van het station was in handen van de Hollandse Spoorweg Maatschappij HSM.

De aanleg van de spoorlijn had belangrijke economische gevolgen voor Woudenberg. Bij aanleg in 1886 lag het spoor geheel buiten de bebouwde kom. De incidentele boerderijen aan de Stationsweg herinneren daar nog aan. Het industriegebiedje aan de Parallelweg, nabij het voormalige stationterrein en het huidige vrijwel aaneengesloten bebouwingslint langs de Stationsweg (West en Oost) en zijwegen daarvan, zijn een gevolg van de economische ontwikkelingen die de aanleg van het spoor met zich mee bracht. De bedrijvigheid hield vooral verband met de agrarische sector, hetgeen blijkt uit de oprichting van bijvoorbeeld de Roomboterfabriek "De Vooruitgang" en de "Coöperatieve Handelsvereniging Woudenberg-Maarn". De spoorlijn werd na de tweede wereldoorlog niet meer voor personenvervoer gebruikt, maar is tot 1974 als goederenlijn in gebruik geweest. Het volledige tracé is nog aanwezig en is apart beschreven.

Behalve de toevoeging van een slaapkamer op zolder en het aanbrengen van een nieuwe garagedeur in de loods zijn de woning van de haltechef en de loods nog in geheel oorspronkelijke staat.

 

Info ReactiesLees verder Streetview