terug

Voorstraat 12 Schoutenhuis

Voorstraat 12 Schoutenhuis

Omvang bescherming:

De bescherming betreft de rechthoekige oorspronkelijke bouwmassa uit 1914 inclusief het portierslokaal onder lessenaarsdak aan de achterzijde.  De latere aanbouwen uit 1949 en 1966 en later vallen niet onder de bescherming. 

Stedenbouwkundige omschrijving:

Het pand bevindt zich direct aan de weg in de rooilijn. Vooruitgeschoven ten opzichtevan de linkerbelending, met ter linkerzijde een pad naar het achtergebied. Links en rechts van het pand bevindt zich een ruwe stootsteen op de hoek. Langs de zijgevels is een strook aangebracht van in cement gegoten grind. 

Cultuurhistorische omschrijving:

De schout van Woudenberg was gevestigd in diverse huizen aan de Voorstraat. Vaak werd in het woonhuisvan de schoutwaaraan ook een herberg verbonden was ook recht gesproken en vergaderd. Op de plaats van het huidige pand bevond zich een dergelijke woningvan de schoutdie echter in 1914 is gesloopt. Op de oude funderingen en met gebruikmaking van oud materiaal is het pand herbouwd (vernieuwd) in opdrachtvan W. H. deBeaufort, onder leiding van architect J.F.L. Frowein uit 's Gravenhage. Het portierslokaal en de toiletten zijn er toen aan toegevoegd. Het pand is in gebruik genomen als kantoor.

 

(gemeentelijke monumentenlijst Woudenberg, Voorstraat 12, blad 2)

Info ReactiesLees verder Afbeeldingen Streetview