terug

Zeisterweg 57 Dwarshuisboerderij

Zeisterweg 57 Dwarshuisboerderij

Omvang bescherming:

De bescherming betreft het gehele boerderij, maar van het achterhuis alleen de bouwmassa. 

Stedenbouwkundige omschrijving:

De Zeisterweg daalt van de hoog gelegen Heuvelrug af naar de Gelderse Vallei, hetgeen in de bebouwing tot uiting komt door de overgang van landgoedarchitectuur naar agrarische bebouwing. Deze dwarshuisboerderij met leilinden voor de voorgevel ligt precies op de grens van deze twee gebieden. Ze is gelegen aan de zuidzijde van de Zeisterweg en is schuin geplaatst, met het achterhuis naar de Zeisterweg gekeerd. Het erf is bereikbaar via een inrit aan de westzijde. De boerderij is omgeven door jongere bebouwing. 

Cultuurhistorische omschrijving:

Het erf "Nyenhuys" dateert van de vroege ontginningen uit de elfde en twaalfde eeuw. De "bouwinge Nieuhuys" wordt reeds in 1443 genoemd in een beschikking omtrent belasting. Vanaf de zestiende eeuw zijn namen van eigenaren bekend.

De huidige boerderij, één van de weinige dwarshuisboerderijen in de gemeente Woudenberg, is gebouwd rond 1800, op de fundamenten van een voorganger. In de boerderij is de oorspronkelijke betegelde heerd nog aanwezig. Karakteristiek zijn de drie leilinden voor de (van de weg af gekeerde) voorgevel aan de zuidwestzijde.

De boerderij  die al enige tijd geheel dienst deed als woning is in 2004 verder verbouwd tot woonhuis waarbij glas is gezet in de oorspronkelijke deuren van het achterhuis  (staldeur en gruppendeuren). Aanwezig is nog de oorspronkelijke sponning van de achterbaander, die al in een eerder stadium door een rolluik was vervangen.

Zeer karakteristiek en in Woudenberg weinig voorkomend zijn de leilinden, die functioneel bij de boerderij horen met het oog op koeling in de zomer. Dit was met name voor de kaasmakerij van belang.

 

Info ReactiesLees verder Streetview