terug

Zeisterweg 98 Landhuis/uitspanning met koetshuis

Zeisterweg 98 Landhuis/uitspanning met koetshuis

Omvang bescherming:

De bescherming betreft het oorspronkelijke bouwvolume van de uitspanning met de veranda uit 1919 en 1927. De overige aanbouwen zijn van bescherming uitgesloten. Ook binnen de bescherming valt het voormalige koetshuis uit 1902, aan de oostzijde van de uitspanning. 

Stedenbouwkundige omschrijving:

De Zeisterweg daalt van de hoog gelegen Heuvelrug af naar de Gelderse Vallei, hetgeen in de bebouwing tot uiting komt door de overgang van landgoedarchitectuur naar agrarische bebouwing. De uitspanning met speeltuin De Pyramide behoort tot het landgoed Den Treek-Henschoten en is markant direct aan de noordzijde van de Zeisterweg gelegen. De linker-topgevel is exact in de as van de in 1830 kaarsrecht aangelegde Zeisterweg geplaatst. Voor het hoofdgebouw (uitspanning) is een smal terras. Aan de oostzijde staat het voormalige koetshuis. Oostelijk daarvan is in het bos een onverharde parkeerplaats. Ten noorden van het complex strekt zich een bosgebied uit waarin ook de Pyramide van Austerlitz is gelegen en waar als bospad de Oude Utrechtseweg, onderdeel van de middeleeuwse weg Woudenberg-Utrecht uitkomt.

Cultuurhistorische omschrijving:

In 1804 werd door de Franse legereenheden die in het kamp Seyst gelegerd waren, in 32 dagen tijd, de piramide van Austerlitz gebouwd. Het project was een initiatief van luitenant-generaal A.F.L.V. de Marmont. De piramide werd al snel een trekpleister en reeds in het begin van de negentiende eeuw stond er een herberg op het perceel achter de huidige uitspanning. In 1805 werden er drie huisjes gebouwd dicht bij de Pyramide op initiatief van generaal De Marmont, die na aankoop van het perceel door H.M.A.J. van Asch van Wijk in 1836 werden gesloopt. Anna Aleida Stoop erfde in 1867 het bezit en liet tussen 1879 en 1882 een L-vormig huis en een schuur met T-vormige plattegrond bouwen, de basis voor de huidige uitspanning. J.B. de Beaufort, burgemeester van Woudenberg en zoon van A.A, Stoop erft in 1887 het gebied met alle onroerende goederen van zijn moeder.

In 1887 werd er achter de uitspanning een schietbaan uitgegraven.

Het voormalige koetshuis dateert uit 1902. Hier konden de koetsen en paarden van de bezoekers worden ondergebracht. De term "uitspanning" is ook hiervan afkomstig: de paarden werden tijdens een rustpauze of overnachting uitgespannen (van hun tuigage ontdaan) en de koetsen werden gestald. De term wordt nu vooral gebruikt voor de horecagelegenheid die bij een uitspanning hoort!

In de loop van de jaren wordt het hoofdgebouw van de uitspanning uitgebouwd. In 1919 en 1927 is de huidige veranda gebouwd. Het gedeelte uit 1919 kreeg in 1927 een rieten dak. Vanwege de grote populariteit van de uitspanning en haar directe omgeving, werden steeds meer aanbouwen rondom de uitspanning gebouwd, waardoor het oorspronkelijke pand geheel is ingesloten. Het is nog wel als bouwmassa herkenbaar en ook een deel van de oorspronkelijke detaillering is bewaard gebleven. De bouwstijl heeft kenmerken van de rustieke chaletstijl, inclusief de rieten kap, refererend aan  de landelijke omgeving.

 

 

Info ReactiesLees verder Streetview