terug

Hoeve de Beek: vrijstaande schuur

Rijksmonument 518696.

Inleiding

Vrijstaande SCHUUR uit 1888, onderdeel van het boerderijcomplex 'Hoeve de Beek'. De schuur staat haaks op en ten oosten van de boerderij.


Omschrijving

De schuur is in schoonmetselwerk opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond. Het zadeldak is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. De kopgevels zijn afgewerkt met eenvoudige houten windveren. De getoogde vensters bevatten zes- of vierruits stalen ramen. De op het erf gerichte voorgevel (zuidwestzijde) heeft in het midden een dubbele houten deur onder een segmentboogvormige strek. Daarboven bevindt zich een getoogd luik onder een segmentboogvormige rollaag. Aan weerszijden van de deur bevindt zich een vierruits venster. Links bevindt zich een recent venster. Er zijn staafankers toegepast. De eerste steenlegging wordt herdacht door een baksteen waarin 'C. Kuyper 1888' is gegrift. In de rechter zijgevel (zuidoostzijde) bevinden zich niet oorspronkelijke deuren en zes getoogde vensters met zesruits stalen ramen. In de linker zijgevel bevinden zich niet oorspronkelijke deuren en een vijftal vensters.

In het interieur is de houten kapconstructie en driebeukige indeling grotendeels behouden.


Waardering

De vrijstaande schuur uit 1888, behorende bij het complex bestaande uit een langhuisboerderij uit 1880 met begin 19de eeuws bakhuis, is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde door de karakteristieke hoofdvorm en de detaillering en de historisch-functionele samenhang met de boerderij. De schuur heeft ensemblewaarde als onderdeel van een ruimtelijk en functioneel samenhangend complex.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Info Reacties Streetview