terug

Schaapskooi

Dashorsterweg bij 37

Dashorsterweg bij 37, Woudenberg

Rijksmonument 518700.

Inleiding

De negentiende-eeuwse SCHAAPSKOOI behoort van oudsher tot de ten oosten van de kooi gelegen boerderij Dashorst. De schapenhouderij en de daarmee samenhangende vorm van akkerbemesting speelde vanaf de Middeleeuwen een belangrijke rol in de landbouw in de Gelderse Vallei.

De schaapskooi ligt ten noorden van een bocht van de Dashorsterweg en is omringd door bomen en open weidegebied. Ten zuidoosten van de kooi bevindt zich de Dashorst.

N.B. In de schaapskooi is van gasbeton een wc-ruimte/voorheen melklokaal gemetseld. De vloer en fundering bestaat uit beton. De oorspronkelijke slietenzolder voor hooiopslag is niet meer aanwezig.

Omschrijving

De zuidwest-noordoost geori├źnteerde schaapskooi is in hout vanuit een rechthoekige plattegrond met afgeschuinde hoeken opgetrokken. De gevels bestaan uit horizontale, gepotdekselde delen, die aan de binnenzijde van de verticale wandconstructie bevestigd zijn. Het afgewolfde schilddak is met riet en rode vorstpannen gedekt.

In de voor- en achtergevel (zuidwest- en noordoostzijde) bevinden zich opgeklampte dubbele deuren en zolderluiken. In de uit vier travee├źn bestaande binnenruimte is de oorspronkelijke open, driebeukige ruimte met houten kapconstructie (gordingenkap) grotendeels intact. Een aantal spanten is gemerkt (I, II, IIII).

Waardering

De schaapskooi is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als vrij gaaf en redelijk zeldzaam voorbeeld van een negentiende-eeuwse schaapskooi, vanwege de karakteristieke hoofdvorm en materiaalgebruik en als herinnering aan de geschiedenis van de schapenhouderij en de daarmee samenhangende vorm van akkerbemesting.

De kooi heeft landschappelijke waarde vanwege de beeldbepalende ligging in een bocht van de Dashorsterweg.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Info Reacties Streetview