terug

Bijgebouw ridderhofstad Groenewoude

Ekris 42

Ekris 42, Woudenberg

Rijksmonument 39545.

Laat XVIIe eeuws bijgebouw van de voormalige ridderhofstad Groenewoude op een gedeeltelijk omgracht terrein. Langgerekt rechthoekig bepleisterd bakstenen gebouw onder een met pannen belegd zadeldak. Lange zijden van het koetshuis verticaal geleed door muurverzwaringen. In de tussenliggende vakken gedichte vensters. Boven de toegangspoort aan de oostzijde wapensteen met drie haantjes (Woudenberg) en steen met jaartal 1696. Rechts boven deur van woongedeelte een tweede wapensteen. In het midden van de westgevel een derde wapensteen. In het midden van de westgevel een derde wapensteen.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Info ReactiesBezoek Streetview