terug

Geerestein: hek

Rijksmonument 514940.

Omschrijving onderdeel 5:

(bij Geeresteinselaan 55; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.5)


HEKKEN behorende tot de buitenplaats Geerestein. Bij de drie toegangslanen tot de buitenplaats staan drie oorspronkelijk identieke hekken gevormd door twee hardstenen pijlers uit ca.1830-1840 waartussen een eenvoudig 18de-eeuws smeedijzeren spijlenhek. De pijlers staan op gemetselde voeten en zijn voorzien van dekplaten met hakwerk van acanthusblad in hoog relief. De twee pijlers bij de overtuin worden bekroond door pijnappels van latere datum. Daarnaast bevindt zich een vierde toegangshek ter hoogte van de bouwhuizen (zie omschrijving onderdeel 10).


Waardering HEKKEN van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de markering van de toegangen tot de buitenplaats;

- vanwege de decoratieve waarde;

- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Info Reacties Streetview