terug

Kazemat GLK01 tussen de Brinkanterweg en de Lambagseweg

Liniedijk, Kazemat GLK01

Liniedijk, Woudenberg

Rijksmonument 528674.

Inleiding:

De kazemat is in 1939-1940 gebouwd in het kader van de versterking van de Valleistelling en is gelegen op het gedeelte van de liniedijk in de gemeente Woudenberg tussen de Broekerweg en de grens met de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het is één van de in totaal 21 kazematten uit deze periode die op dit gedeelte van de liniedijk nog resteren.


Omschrijving:

In 1939-1940 aangelegd VERDEDIGINGSWERK, bestaande uit een betonnen mitrailleurkazemat van het type K (Kolf). De kazemat is gebouwd in het kader van de versterking van de Valleistelling en gelegen aan de achterzijde van de liniedijk.

Het betreft hier een in 1939 ontwikkelde en beperkt toegepaste flankerende gevechtsopstelling voor een zware of lichte mitrailleur. De kazemat is gebouwd van gewapend beton en heeft een rechthoekige plattegrond met een ingang aan de achterzijde en een schietgat aan de voorzijde. De frontmuur van is 0.45 meter dik, de overige muren 0,50 meter en de bovendekking 0,55 meter. Van dit type is er in de Grebbelinie maar één gebouwd. In afwijking van de andere types kazematten in de Valleistelling is er bij dit type geen sprake van afschuiningen in de omtrek van het dak om het afschampen van granaten te bewerkstelligen.


Waardering:

De kazemat is van algemeen belang vanwege:

Cultuurhistorische waarde door de herinneringswaarde vanwege de rol tijdens de gevechtshandelingen in 1939-1940.

Architectuurhistorische waarde in het bijzonder als uiting van de militair-strategische bouwkunde, die gebaseerd is op de voorpostfunctie tijdens de mobilisatie en oorlogshandelingen 1939 - 1940.

Ensemble waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tot de overige onderdelen van de Grebbelinie, zoals deze in de periode tussen 1744 en 1944 fasegewijs vorm heeft gekregen.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Info Reacties Streetview