terug

Voorwerk op de Roffelaarskade

Roffelaarskade (1)

Roffelaarskade, Woudenberg

Rijksmonument 528598.

Inleiding:

Het voorwerk op de Roffelaarskade is gelegen op de Roffelaarskade op ongeveer 600 meter ten noordoosten van de Grebbeliniedijk. Het verving een eerder verdedigingswerk dat lag op de punt waar de kade aansloot op de liniedijk. Het voorwerk was bedoeld om de Roffelaarskade af te grendelen en diende voor de verdediging van de damsluis in de Lunterse Beek (thans Valleikanaal).

Omschrijving:

In 1799 aangelegd aarden VERDEDIGINGSWERK, bestaande uit een halfopen aarden hoornwerk met twee halve lunetten aan weerszijden van de Roffelaarskade met daarachter een borstwering dwars op de kade en aan de voorzijde natte grachten. Het werk heeft een maximale oppervlakte van 70 x 220 meter, inclusief de gracht aan de voorzijde.


Waardering:

Het Voorwerk is van algemeen belang vanwege:

Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Grebbelinie, zoals deze in een periode van 200 jaar in zes fasen is aangelegd.

Architectuurhistorische waarden in het bijzonder als uiting van de militair-strategische bouwkunde, die gebaseerd is op:

a. het systeem van inundatie en accesverdediging ( 18de, 19de en 20ste eeuw),

Het betreft hier een object dat in eerste aanleg een voorbeeld is van verdedigingswerken uit de periode:

fase 4: 1799, versterking Franse Tijd

Ensemble waarde vanwege zijn ligging binnen het systeem van de Grebbelinie in het algemeen, in het bijzonder als onderdeel van de nog gaaf bewaarde liniedijk tussen het Werk aan de Roode Haan en de kern van de gemeente Leusden.

Het werk is zeldzaam omdat het een nog vrijwel compleet bestaand voorbeeld is van een 18e eeuws verdedigingswerk in de Grebbelinie en het is als zodanig representatief (karakteristiek) voor dit type verdedigingswerken

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Info Reacties Streetview