terug

Damsluis bij de Roffelaarskade, Schapenbruggetje

Roffelaarskade (2)

Roffelaarskade, Woudenberg

Rijksmonument 528599.

Inleiding:

De Damsluis in het Valleikanaal en in de Roffelaarskade is gebouwd ter vervanging van een eerder gebouwde damsluis in de Lunterse Beek. De militaire functie van de sluis was de regulering en doorvoer van het inundatiewater naar de noordelijk gelegen inundatiekommen. Door de damsluis te sluiten werd het water in de Lunterse Beek opgestuwd en kon de 4e kom worden geïnundeerd.

Omschrijving:

In 1865 aangelegd WATERWERK, bestaande uit een damsluis. De Damsluis is uitgevoerd in metselwerk met deels hardstenen schotbalksponningen en hoekprofielen. Bovenop de sluis ligt een moderne betonnen brug. De sluis is voorzien van een moderne stuwvoorziening met bijbehorende moderne machinekasten. De maximale afmetingen van de damsluis zijn 12,5 bij 17,39 meter inclusief de landhoofden. De sluis heeft twee doorstroomopeningen van elk van 5 meter breed, gescheiden door een middenpenant van 6,00 bij 1,50 meter. In het midden bevinden zich 2 x 2 schotbalksponningen.


Waardering:

De damsluis is van algemeen belang vanwege:

Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Grebbelinie, zoals deze in een periode van 200 jaar in zes fasen is aangelegd.


Architectuurhistorische waarden in het bijzonder als uiting van de militair-strategische bouwkunde, die gebaseerd is op:

a. het systeem van inundatie en accesverdediging ( 18de, 19de en 20ste eeuw),

Het betreft hier een object dat in eerste aanleg een voorbeeld is van verdedigingswerken uit de periode:

fase 5: 19de eeuw versterkingen Willem III

Ensemble waarde vanwege zijn ligging binnen het systeem van de Grebbelinie in het algemeen, in het bijzonder als onderdeel van de nog gaaf bewaarde liniedijk tussen het Werk aan de Roode Haan en de kern van de gemeente Leusden.

Het object is zeldzaam omdat het een nog vrijwel compleet bestaand voorbeeld is van een 19e eeuwse damsluis voor inundatiedoeleinden.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Info Reacties Streetview