terug

Koepel van stoop

Zeisterweg bij 97

Zeisterweg bij 97, Woudenberg

Rijksmonument 526393.

Omschrijving onderdeel 4

Ten noordwesten van het Berghuisje staat de zogenoemde KOEPEL VAN STOOP gebouwd in circa 1840 in neoclassicistische stijl door (tuin)architect J.D. Zocher jr. in opdracht van J.B. Stoop. De op ronde grondslag opgetrokken koepel bestaat uit een bakstenen gebouwtje waaromheen een colonnade van hardstenen zuilen is aangebracht, die een brede kroonlijst en het oorspronkelijk met leien gedekte koepeldak dragen; de zuilen zijn 17de-eeuws en door Zocher hoogstwaarschijnlijk hergebruikt (afkomstig van de in 1836 gesloopte Amsterdamse beurs gebouwd door Hendrick de Keyser). In het muurwerk van de koepel, dat is uitgevoerd in imitatie natuursteenblokken (pleister op baksteen), zijn grote dubbele tuindeuren aangebracht. De toegang is gevat in een zeer monumentale ingangspartij bestaande uit zware pijlers, gestapelde lijsten bekroond door een opengewerkte dakruiter van vier zuiltjes met afdakje. Rondom staat een ijzeren spijlenhekje. Vanaf de koepel liepen verschillende vergezichten ondermeer op de Piramide van Austerlitz, het Berghuisje en naar de Gelderse Vallei, die thans dichtgegroeid zijn.

Waardering

De KOEPEL VAN STOOP is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege het materiaalgebruik en architectonische vormgeving in neoclassicistische stijl;

- vanwege de markante ligging op een heuvel in het landschap;

- als voorbeeld uit het oeuvre van de architect J.D. Zocher jr.;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Info Reacties Streetview