terug

Hofstede Henschoten

Hofstede Henschoten

Hofstede Henschoten, Heischoten, Hemschooten

De geschiedenis van Hostede Henschoten gaat terug tot de 12e eeuw. 

In 1804 kocht de Franse generaal De Marmont Henschoten, en liet op het westelijke deel de Marmontberg bouwen, later Pyramide van Austerlitz genaamd. Na zijn vertrek uit Nederland in 1805 gaf hij het vruchtgebruik van dehofstede Henschotenen de eng in gebruik aan drie soldaten, Louis Faivre, Jean Baptiste La Rouche en Barend Philpsz, die tevens de piramide zouden moeten onderhouden. Na afloop van de Napoleontische oorlogen was De Marmont in 1816 uit geldgebrek genoodzaakt om zijn pyramide met de bijbehorende grond te verkopen aan de advocaat-fiscaal voor de middelen in de provincie Utrecht Hubert M.A.J. van Asch van Wijk, later burgemeester van Utrecht. Diens landgoed Henschoten bestond nu uit een strook land van de hofstede De Meent bij Woudenberg tot aan de Pyramide. Aan het oosteinde, ter plaatse van het huidige meest oostelijke bosperceel, stond het huisHemschooten. Een huisHeischotenis nog aangegeven op de topografische kaart uit 1898, op de kaart uit 1909 is dit verdwenen.

 Het was zeer gebruikelijk dat namen op verschillende wijzen werden geschreven. Veelal ging mijn uit van de klank en zette dit op papier.

Info Reacties Streetview