terug

Kasteel Woudenberg I, 't Schilt

Kasteel Woudenberg I, 't Schilt

Ridderhofstad Woudenberg (I) 't Schilt 

Van dit kasteel is helaas weinig bekend en er zijn ook geen afbeeldingen van.

Wel zijn er rond de plaats waar het heeft gestaan veel archeologische vondsten gedaan. 

Bekend is dat Johan van Woudenberg het kasteel in 1313 heeft hersteld.

In 1352 heeft Johan het kasteel verkocht aan Gijsbrecht van Abcoude.

De zoon van Johan, ook Johan geheten, was niet gekend in deze verkoop en verzette zich hiertegen.

Deze zoon heeft op enig moment het kasteel veroverd en laten versterken. Gijsbrecht van Abcoude heeft hierna met de hulp van de Bisschop van Utrecht, Jan van Arkel, het kasteel belegerd.

Na 17 weken hebben de bewoners zich, gedreven door honger, overgegeven. 

De bisschop van Utrecht liet, uit veiligheidsoverwegingen, het kasteel in 1353 slopen.

Info ReactiesBezoek Streetview