terug

Lichtenberg

Lichtenberg

Het huis Ligtenberg lag net ten zuidwesten van de huidige rotonde Randweg/Maarsbergseweg.

Het kasteel is vermoedelijk aan het begin van de 15e eeuw gebouwd.

In de loop der tijd is het kasteel vele malen van eigenaar veranderd.

De voor de  Woudenbergse geschiedenis meest belangrijke eigenaar  was Andries Abbema (1683-1752). Na de koop voor 10.000 gulden noemde hij zich Heer van Woudenberg en Ligtenberg.

In 1717 liet hij een kaart van Woudenberg tekenen door Justus van Broeckhuijsen (deze kaart is nu aanwezig in het Schoutenhuis). In de kerk aan de Middenstraat is nog een door hem in 1708 geschonken koperen lezenaar aanwezig.

Abbema kocht het kasteel in 1712 en zijn weduwe besloot in 1754 het kasteel te verkopen.

Nadat het nog enkele malen in andere handen was overgegaan blijkt uit de archieven dat in 1805 er nog slechts sprake was van bewoning door dagloners. Waarschijnlijk was er toen van het kasteel al niet veel meer over. De daglonershuisjes zijn in  1955 gesloopt.

Info ReactiesAfbeeldingen Bezoek Streetview